• FOLLOW US

  • Icona Facebook
  • Google Plus
  • Icona Youtube
  • ISSUU
Logo WF of Radio Maria

Latvia Latvia

Latvia
  • Address
  • Oju0101ra Vu0101cieu0161a 6, Ru012bga, LV-1004, latvia
  • Phones
  • 0037167969130call-center
    00371267969131on-air
DONATE
LIVE

News

News

News

WORLD FAMILY OF RADIO MARIA

Sede Legale: Via Rusticucci, 13 - 00193 Roma Tel: +39 06 64005701 Fax: +39 06 64005707

Sede Operativa: Via Mazzini n.12 - 21021 Casciago (Varese)
Tel: +39 0332 1955001 Fax: +39 0332 826920

® Radio Maria è un marchio registrato di proprietà dell'associazione Radio Maria